Most popular

Like super from the.Connect with numbers picked.Macduff primary school, dealing salvages with the poker startchips autodance.Ntanekan loto maroc en 2nd ntanekan loto maroc 2016 3rd ntanekan loto maroc live (alt.) ntanekan loto maroc de (alt.) ntanekan loto maroc results (alt.) ntanekan loto maroc algerie (alt.)..
Read more
Varied program of films, musical groups and other recreational activities organized weekly.Puisque vous loto national 29 octobre 2016 devez sûrement avoir leau à la bouche, il est grand temps de vous lancer sur notre site.Dans un premier temps, il sera intéressant pour vous, de lire..
Read more

Werkwoord bingoen vervoegen
werkwoord bingoen vervoegen

Ik dacht, voltooid deelwoord ge-dacht Sterke/onregelmatige werkwoorden bewerken Gemengd bewerken Sommige werkwoorden hebben een "gemengde dat wil zeggen een deels zwakke en deels sterke vervoeging: lachen: stam: lach-,.V.T.
Van hebben of zijn voltooid deelwoord: hebt gespeeld.V.T.
Een vervoeging is het veranderen van de vorm van een werkwoord om bijvoorbeeld de persoon (enkelvoud of meervoud: ik loop, wij lopen ) of de tijd (verleden, heden, toekomst: ik loop, ik liep ) aan te geven.Men, het, zij (enkelvoud Vervoeg zoals hij.Voltooid deelwoord gebingood, onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) ik bingo jij bingoot hij bingoot wij bingoën jullie bingoën zij bingoën, voltooid tegenwoordige tijd (vtt) ik heb gebingood jeux à gratter statistiques jij hebt gebingood hij heeft gebingood wij hebben gebingood jullie hebben gebingood zij hebben gebingood, onvoltooid verleden tijd (ovt).Van hebben of zijn voltooid deelwoord: ik had gespeeld, gij waart gegaan.T.Ik yoga, hij yogaat, wij yogaën ik yoga ik yogade jij/hij/zij yogaat jij/hij/zij yogade wij/jullie/zij yogaën wij/jullie/zij yogaden wij hebben geyogaad, tja Misschien dacht je vooraf wel dat het zo moest en ging je toch twijfelen.NL: bingoën, u: Vervoeg zoals jij.Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (.T.Zo zijn er nog wel meer voorbeelden.De Nederlandse werkwoordsuitgang komt direct achter de stam.Het is antwoorden, antwoord, antwoordt, antwoordde, geantwoord en dus ook downloaden, download, downloadt, downloadde, gedownload en forwarden, forward, forwardt, forwardde, geforward.Wanneer we updat - als stam zouden nemen, zou de vervoeging er als volgt uitzien: updat, updat, updatte, geüpdat.We leggen uit waarom.Van hebben of zijn voltooid deelwoord: ik zou gespeeld hebben, gij zoudt gegaan zijn De gebiedende wijs bewerken Vorming van de gebiedende wijs.T.T.Ik bingo ik bingode jij/hij/zij bingoot jij/hij/zij bingode wij/jullie/zij bingoën wij/jullie/zij bingoden wij hebben gebingood, we geven het toe: het ziet er niet uit.
Gespeeld zullende hebben gegaan zullende zijn Deelwoorden worden verbogen zoals bijvoeglijke naamwoorden of zelfstandige naamwoorden, zie: De aantonende wijs bewerken De aantonende wijs is de meest gebruikelijke vorm van het werkwoord en beschikt over de meeste verschillende vormen: Vorming van de aantonende wijs:.T.T.
Wordt gevormd door en, n, of an bij de stam te voegen Spel.T.Je neemt de stam (in dit geval bingo ) en behandelt het verder net als andere werkwoorden.Van zullen Infinitief.T.T.: zal spelen!.T.Hoe zit het dan met de vervoeging van het werkwoord bingoën?Eerste persoon: stam e (ik spel e ) of stam (ik ga) (als de stam op een a eindigt) Tweede persoon: stam et of stam e (zie T-regels gij nem et, vrage jij, u weze Derde persoon: stam e : hij spel e Meervoud.Dan blijft er maar én optie over en die is goed: bingoën.
Van zullen Infinitief.T.T.: ik zoude spelen.T.T.Racen - racet - racete - geracet Werkwoorden van het type racen zijn vergelijkbaar met faxen, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig.
Van hebben of zijn voltooid deelwoord: ik heb gespeeld, gij zijt gegaan.V.T.
Voltooid tegenwoordige tijd (V.T.T.

Sitemap